נסויים בשטח של מכניקה קלסית-תנועה בקו ישר, תנועה סבובית ומחזורית, חוקי שימור, תהודה, תנודות מרוסנות ומאולצות.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות צמודים

114074 - פיסיקה 1פ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114032 - מעבדה לפיסיקה 1ח' 114081 - מעבדה לפיסיקה 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

114018


מידע סמסטריאלי