נסויים בשטח של בליסטיקה של אלקטרונים בשדות אלקטרומגנטיים, מעגלים חשמליים בזרם חלופין (תנודות מרוסנות, זמן ריסון, תהודה, איפנון, התנהגות לא-ליניארית).

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 114020 - מעבדה לפיסיקה 1מ')


מקצועות צמודים

114076 - פיסיקה 2פ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114030 - מעבדה לפיסיקה 2 מח' 114033 - מעבדה לפיסיקה 2ח' 114082 - מעבדה לפיסיקה 2


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

114019 114034 - מעבדה לפיסיקה 2מפ'


מידע סמסטריאלי