הערה: מיועד לסטודנטים מפיזיקה בלבד. ניסויים עם שפופרת קרן קתודה בתנועת אלקטרונים בשדות אלקטרומגנטיים, עקרון עבודה של אוסצילוסקופ. מעגלים חשמליים פשוטים בזרם ישר ובזרם חלופין, מתח צף, שנאי, מסנני תדירות, צורות ליסז'ו, עכבה חשמלית, תנודות חשמליות מרוסנות, תהודה במערכת חשמלית. פרויקט.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 114020 - מעבדה לפיסיקה 1מ' ו- 114075 - פיסיקה 2ממ) או (44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 114020 - מעבדה לפיסיקה 1מ')


מקצועות צמודים

114076 - פיסיקה 2פ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

114019


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114021 - מעבדה לפיסיקה 2מ 114030 - מעבדה לפיסיקה 2 מח' 114033 - מעבדה לפיסיקה 2ח' 114082 - מעבדה לפיסיקה 2


מידע סמסטריאלי