נסויים בשטח הבליסטיקה של אלקטרונים בשדות אלקטרומגנטיים. מעגלים חשמליים בזרם חלופין (תנודות מרוסנות, זמן תהודה, אפנון והתנהגות לא לינארית). הקף המעבדה 2/3 מהחומר הנדרש במעבדה לפיסיקה 2מ'.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 114020 - מעבדה לפיסיקה 1מ' ו- 114076 - פיסיקה 2פ')


מקצועות צמודים

114076 - פיסיקה 2פ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114033 - מעבדה לפיסיקה 2ח'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

114019 114021 - מעבדה לפיסיקה 2מ 114034 - מעבדה לפיסיקה 2מפ' 114082 - מעבדה לפיסיקה 2


מידע סמסטריאלי