נסויים בגלי קול ובפיסיקה מודרנית, בליסטיקה של אלקטרונים בשדות אלקטרומגנטיים, תהודה במערכת חשמלית.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי