נסויים בגלי קול ובפיסיקה מודרנית, בליסטיקה של אלקטרונים בשדות אלקטרומגנטיים, תהודה במערכת חשמלית.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 114032 - מעבדה לפיסיקה 1ח' ו- 114052 - פיסיקה 2) או (44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 114032 - מעבדה לפיסיקה 1ח' ו- 114075 - פיסיקה 2ממ)


מקצועות צמודים

114053 114073 - פיסיקה 3ח'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

114019 114021 - מעבדה לפיסיקה 2מ 114030 - מעבדה לפיסיקה 2 מח' 114034 - מעבדה לפיסיקה 2מפ' 114082 - מעבדה לפיסיקה 2


מידע סמסטריאלי