משוואות סקלריות מהסדר הראשון - שיטות לפתרון סוגים שונים של משוואות. משפטי קיום ויחידות למשוואות ולמערכות. מערכות ליניאריות N-ממדיות ומשוואות ליניאריות מסדר N. מערכות ומשוואות במקדמים קבועים. משפטי ההפרדה וההשוואה של שטורם, פתרון משוואות בעזרת טורים. בעית שטורם ליוביל למשוואות מסדר שני - קיום ערכים עצמיים ומשפט הפתוח בעזרת פונקציות עצמיות.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 104166 - אלגברה אמ') או (104066 - אלגברה א' ו- 104281 - חשבון אינפיניטסימלי 2)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

94323 - מודלים דינמיים בחקר ביצועים 94333 - מודלים דינמיים בחקר ביצועים 104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' 104090 - מתמטיקה למדעי החיים 104136 - משוואות דיפרנציאליות רגילות מ' 104213


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104091 104094 104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' 104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת'


מידע סמסטריאלי