משוואות סקלריות מהסדר הראשון - שיטות לפתרון סוגים שונים של משוואות. משפטי קיום ויחידות למשוואות ולמערכות. מערכות ליניאריות N-ממדיות ומשוואות ליניאריות מסדר N. מערכות ומשוואות במקדמים קבועים. משפטי ההפרדה וההשוואה של שטורם, פתרון משוואות בעזרת טורים. בעית שטורם ליוביל למשוואות מסדר שני - קיום ערכים עצמיים ומשפט הפתוח בעזרת פונקציות עצמיות.

Faculty: Mathematics
|Undergraduate Studies

Pre-required courses

(104032 - Calculus 2m and 104166 - Algebra Am) or (104066 - Algebra A and 104281 - Infinitesimal Calculus 2)


Course with no extra credit

94323 - Dynamic Models in Operations Research 94333 - Dynamic Models in Operations Research 104035 - Ordinary Dif.equations and Calculus 2h 104090 - Mathematics For Life Sciences 104136 - Ordinary Differential Equations M 104213


Course with no extra credit (contained)

104091 104094 104131 - Ordinary Differential Equations/h 104135 - Ordinary Differential Equations/t


Semestrial Information