האינטגרל הלא מסויים: פונקציות קדומות ושיטות אינטגרציה. האינטגרל המסויים של רימן כולל אינטגרל מוכלל: תכונות ושימושים. טורים מספריים אינסופיים-סדרות וטורי פונקציות, כולל התכנסות במדה שווה. פונקציות בכמה משתנים, רציפות, נגזרות חלקיות, גזירות. גזירה תחת סימן האינטגרל, אינטגרל כפול כולל אינטגרל כפול מוכלל, שטח במישור.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ' או 104195 - חשבון אינפיניטסימלי 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 104011 104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' 104014 104020 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' 104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' 104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' 104043 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1 104044 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2 104090 - מתמטיקה למדעי החיים 104091 104092 104093 104094


מידע סמסטריאלי