האינטגרל הלא מסויים: פונקציות קדומות ושיטות אינטגרציה. האינטגרל המסויים של רימן כולל אינטגרל מוכלל: תכונות ושימושים. טורים מספריים אינסופיים-סדרות וטורי פונקציות, כולל התכנסות במדה שווה. פונקציות בכמה משתנים, רציפות, נגזרות חלקיות, גזירות. גזירה תחת סימן האינטגרל, אינטגרל כפול כולל אינטגרל כפול מוכלל, שטח במישור.

Faculty: Mathematics
|Undergraduate Studies

Pre-required courses

104031 - Calculus 1m or 104195 - Infinitesimal Calculus 1


Course with no extra credit

104004 - Differential and Integral Calculus 2 104011 104013 - Differential and Integral Calculus 2t 104014 104020 - Calculus 2n 104022 - Differential and Integral Calculus 2m 104032 - Calculus 2m 104035 - Ordinary Dif.equations and Calculus 2h 104043 - Differential and Integral Calculus 2m1 104044 - Differential and Integral Calculus 2m2 104090 - Mathematics For Life Sciences 104091 104092 104093 104094


Semestrial Information