מבוא לראייה ולעבוד תמונות. אותות ומערכות ליניאריות בדו-מימד. דגימה ושחזור של תמונות: דגימה אחידה, תופעת הקיפול בתמונות ( ALIASING ), דגימה על סריג כללי. קוונטיזציה: סקלרית, שיקולים חזותיים, קוונטיזצית צבע. שיפור תמונות: פעולות נקודה, עיצוב היסטוגרמה, סינון והחלקה, הדגשת שפות. שחזור תמונה: שחזור ML, שחזור MAP. התמרות דיסקרטיות בדו-מימד. ייצוג וניתוח תמונות ברזולוציה משתנה. דחיסת תמונה: מושגים בסיסיים בתורת האינפורמציה, יתירויות בתמונות, דחיסה משמרת, דחיסה לא משמרת. מבוא לראיה ממוחשבת.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(44130 - אותות ומערכות ו- 104034 - מבוא להסתברות ח') או (44130 - אותות ומערכות ו- 94412 - הסתברות מ) או (44130 - אותות ומערכות ו- 104222 - תורת ההסתברות) או (44130 - אותות ומערכות ו- 94411 - הסתברות ת') או (44131 - אותות ומערכות ו- 104034 - מבוא להסתברות ח') או (44131 - אותות ומערכות ו- 94412 - הסתברות מ) או (44131 - אותות ומערכות ו- 104222 - תורת ההסתברות) או (44131 - אותות ומערכות ו- 94411 - הסתברות ת')


מקצועות ללא זיכוי נוסף

336027 - עיבוד תמונות רפואיות (עתר) 236860 - עיבוד תמונות דיגיטלי


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

99798 - נהול אסטרטגי של טכנולוגיות וחדשנו


מידע סמסטריאלי