ניהול תהליכי חדשנות בארגונים מבוססי טכנולוגיה. החדשנות בתהליך אקראי, לא ליניארי ולעתים לא רציונלי. נהול החדשנות מחייב איזון מתמשך בין רציפות, יציבות ושלמות לבין יצירתיות, חידוש ושנוי. הקורס מתבסס על ידע מקורסים קודמים בשילוב מחקרים עדכניים ונסיון מעשי, בשילוב אספקטים שונים של ניהול בארגון לקידום תהליך החדשנות.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(98737 - אסטרטגיה תחרותית ו- 98782 - אסטרטגיה תחרותית)


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

46200 - עבוד ונתוח תמונות


מידע סמסטריאלי