מרחבי הסתברות, מאורעות, אקסיומות ההסתברות. קומבינטוריקה, מאורעות תלויים ובלתי תלויים. הסתברות מותנית, משפט ביס. משתנה מקרי - המקרה הבדיד והמקרה הרציף. פונקצית התפלגות וצפיפות. תוחלת, שונות ומומנטים יותר גבוהים. ההתפלגויות הקלסיות, אי-שיוויונות צ'בישף וינסן. סכומים של משתנים מקריים בלתי תלויים, החוק החלש של המספרים הגדולים ויישום למשפט קירוב של ווירשטרס, ווקטורים אקראיים, תוחלת מותנית וקו התסוגה, פונקציות יוצרות. משפט הגבול המרכזי, הילוכים מקריים.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' או 104281 - חשבון אינפיניטסימלי 2


מקצועות ללא זיכוי נוסף

94411 - הסתברות ת' 94412 - הסתברות מ 94417 - הסתברות א' 94480 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 94481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 104034 - מבוא להסתברות ח'


מידע סמסטריאלי