מרחבי הסתברות, אקסיומות, הסתברות מותנית. מאורעות בלתי תלויים. ניסויי ברנולי. משתנים מקריים בדידים, רציפים ומעורבים. פונקציות התפלגות, צפיפות והסתברות. התפלגויות חשובות. תוחלת ומומנטים. טרנספורמציות. האי שוויון של ינסן. וקטורים אקראיים. התפלגויות משותפות ומותנות. קורלציה, וקטורים, גאוסים. פונקציה אופיינית. האי שוויון של צ'בישב. חוק המספרים הגדולים. משפט הגבול המרכזי.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' או 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' או 104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' או 104043 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1 או 104044 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2 או 104281 - חשבון אינפיניטסימלי 2


מקצועות ללא זיכוי נוסף

94411 - הסתברות ת' 94412 - הסתברות מ 94417 - הסתברות א' 94481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 95142 - מבוא לניהול פרויקטים ר' 104222 - תורת ההסתברות


מידע סמסטריאלי