קורס המאפשר לכל מהנדס מכל תחום להכיר את מיומנות ניהול פרויקטים, ולהתנסות בכלים ובשיטות בהם משתמשים בתעשייה. הקורס מציג כלים ומתודולוגיות לניהול פרויקטים בתחומי ההנדסה כולל תרגול השימוש בכלים אלה לאורך כל מחזור חיי הפרויקט. נושאים עיקריים: ניתוח דרישות, בחירה בין חלופות, תכנון אב ותכנון מפורט ומערכות מעקב ובקרה.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104034 - מבוא להסתברות ח' ו- 274138 - שיטות כמותיות במדעי הרפואה א' ו- 274139 - מדעי הרפואה:ניתוח אותות ומערכות ב)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

35046 - ניהול פרויקטים 95140 - תכנון פרויקטים וניהולם 104034 - מבוא להסתברות ח' 234270 - ניהול פרוייקטי תוכנה 236270 - ניהול פרויקטי תוכנה


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

95141 - מבוא לניהול פרויקטים