מבוא לתחום של עיבוד תמונות רפואיות וישומיו, עיבוד אותות דו-מימדיים, התמרה פורייה דיסקרטית דו-מימדית וישומיה בדימות רפואי, שיפור איכות תמונה, טרנספורמציות גיאומטריות, קונבולוציה דו-מימדית, קוונטיזציה של תמונות, שיפור איכות תמונה (פעולות על היסטוגרמה, ניקוי רעש, חידוד), שחזור תמונות, פורמט DICOM לשמירה של תמונות רפואיות, דחיסה. שיטות למידה עמוקה לעיבוד תמונות רפואיות, שפת פייתון ככלי לעיבוד תמונות רפואיות. תוצאות למידה: בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל: 1. ליישם אלגוריתמים של עיבוד תמונות רפואיות בשפת פייתון. 2. להחליט איזה אלגוריתם יהיה מתאים לצורך פתרון של אתגר ספציפי בעיבוד תמונות רפואיות. 3. לפתח אלגוריתם לפתרון בעיה נתונה בעיבוד תמונות רפואיות.

פקולטה: הנדסה ביו-רפואית
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(44131 - אותות ומערכות ו- 94423 - מבוא לסטטיסטיקה) או (44131 - אותות ומערכות ו- 334023 - מבוא לסטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46200 - עבוד ונתוח תמונות


מידע סמסטריאלי