לימוד של רכיבים מכניים שונים ויכולת לתכן חלקי מכונות. כולל: לימוד קריטריוני כשל בסיסיים בעומס סטטי ובעומסי התעייפות ומקדמי בטחון. יכולת לנתח ולחשב מחברים מכניים: ברגים, אטמים, מסמרות, פינים, ריתוך וכו'. תכן של חלקי מכונות כגון: קפיצים, ברגי הנעה, גלים, מיסבים, גלגלי שיניים ישרות וחלזוניים, מצמדים ומעצורים ומכניזמים בסיסיים.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34029 - מכניקת מוצקים 2 ו- 34042 - מבוא לשרטוט הנדסי ו- 34043 - שרטוט הנדסי ממוחשב ו- 314533 - מבוא להנדסת חומרים מ'1)


מקצועות צמודים

34030 - תהליכי יצור


מקצועות ללא זיכוי נוסף

334010 - תכן ביומכני בסיסי 335010 - תכן ביומכני בסיסי


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

34015 - תכן מכני 1