טנזור המאמץ, טנזור העיבור, קשר מאמץ עיבור (חוק הוק), קרטריוני כשל וכניעה, מאמצים נורמליים ומאמצי גזירה בכפיפה, דפורמציות אלסטיות בכפיפה, חישוב דפורמציות בשיטת אנרגיה, קורות ומסגרות לא מסוימות, קריסת עמודים.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34028 - מכניקת מוצקים 1


מקצועות צמודים

104218 - משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח' 104228 - משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

15008 34026 34027 84505 - מכניקת המוצקים 84506 - מכניקת מוצקים 334222 - מכניקת מוצקים להנ. ביו-רפואית


מידע סמסטריאלי