מושגים בסיסיים בתיב"ם פרמטרי אסוציאטיבי. מבוא לכוונת תכן. עקרונות מידול חלקים תלת-ממדיים בתיב"ם. נושאים בשרטוט חלקים במחשב. עקרונות בסיסיים בשרטוט הרכבות תלת ממדיים במחשב. מתן מידות ואילוצים במחשב.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34036 או 34042 - מבוא לשרטוט הנדסי


מקצועות ללא זיכוי נוסף

34004 34037


מידע סמסטריאלי