סוגי הקשרים בין האטומים ומבנה הגביש. דיאגרמת הפאזות. המסיסות. התפתחות מיקרומבנה. דיאגרמת ברזל-פחמן ודיאגרמת TTT. חומרים קרמיים ופולימריים. תכונות מכניות: עקומות מאמץ-עיבור. מאמץ הכניעה, הקשיית מעוותים, השפעת הטמפרטורה וקצב העיבור. פגמים בגבישים והקשר בין התכונות המכניות והמיקרומבנה. תיאוריית גריפיט לשבר פריך. חסינות השבר. התעייפות. זחילה. עקרונות לבחירת חומרים.

פקולטה: מדע והנדסה של חומרים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

125001 - כימיה כללית


מקצועות ללא זיכוי נוסף

314101 314530 314733 334221 - יסודות של חומרים רפואיים


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

314200 - מבוא להנ.חומרים לתעופה וחלל 314221 - מבוא להנדסת חומרים ברפואה 314535 - מבוא להנדסת חומרים


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

34049 - מבוא למכניקת חומרים 314008 314011 - מבנה ותכונות של חומרים הנדסיים


מידע סמסטריאלי