קשרים בין אטומים, המבנה הגבישי, פגמים במיקרומבנה. דיפוזיה. התנהגות מכנית של חומרים, נקעים ומנגנוני חיזוק. החלמה, גיבוש מחדש וגידול גרעינים. תופעות כשל מכני. דיאגרמת פאזות, מעברי פאזה. קורוזיה. חומרים פולימרים ומרוכבים. תכונות חשמליות.

פקולטה: מדע והנדסה של חומרים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

124115 או 124117 - יסודות הכימיה א' או 124120 - יסודות הכימיה או 125001 - כימיה כללית


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

34049 - מבוא למכניקת חומרים 314001 314002 314007 314008 314200 - מבוא להנ.חומרים לתעופה וחלל 314221 - מבוא להנדסת חומרים ברפואה 314302 314533 - מבוא להנדסת חומרים מ'1 314535 - מבוא להנדסת חומרים 314935


מידע סמסטריאלי