קריטריוני כשל ומשמעותם, התעייפות, ריכוז מאמצים, טולרנסים, בחירת חומרים, שלבי ייצור. אנליזה ותכן של: מחברים (הדבקה, ברגים), קפיצים, אמצעי מיסוב, תמסורות, מצמדים. דוגמא: מיסוב ונעילה של מפרק בפרותזה חיצונית, תכן מכניזמים ומתמרים פשוטים. מערכות הנעה ומקורות אנרגיה: סוגים ותכונות של מנועים חשמליים, מערכות הידראוליות ופנאומטיות. דוגמאות: תכן תמסורת ומערכת הנע לכסא גלגלים ממונע ולמערכות הדמיה דינמיות.

פקולטה: הנדסה ביו-רפואית
|תואר ראשון

מקצועות קדם

274001 - מבוא לאנטומ מיקרוסקופית ומקרוסקופ או 334222 - מכניקת מוצקים להנ. ביו-רפואית או 334274 - מבוא לאנטומיה של האדם


מקצועות ללא זיכוי נוסף

34015 - תכן מכני 1 34054 - תכן מכני 1מ 335010 - תכן ביומכני בסיסי