קריטריוני כשל ומשמעותם, התעייפות, ריכוז מאמצים, טולרנסים, בחירת חומרים, שחבי ייצור. אנליזה ותכן של: מחברים (הדבקה/ברגים), קפיצים, אמצעי מיסוב, תמסורות, מצמדים. דוגמא: מיסוב ונעילה של מפרק בפרותזה חיצונית, תכן מכניזמים ומתמרים פשוטים. מערכות הנעה ומקורות אנרגיה: סוגים ותכונות של מנועים חשמליים, מערכות הידראוליות ופנאומטיות. דוגמאות: תכן תמסורת ומערכת הנע לכסא גלגלים ממונע ולמערכות הדמיה דינמיות.

פקולטה: הנדסה ביו-רפואית
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(274001 - מבוא לאנטומ מיקרוסקופית ומקרוסקופ ו- 334222 - מכניקת מוצקים להנ. ביו-רפואית) או (334222 - מכניקת מוצקים להנ. ביו-רפואית ו- 334274 - מבוא לאנטומיה של האדם)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

34015 - תכן מכני 1 34054 - תכן מכני 1מ 334010 - תכן ביומכני בסיסי


מידע סמסטריאלי