מבוא: שלבים עיקריים בתהליך תכן והדרישות מחלקי מכונות. סקר הרכיבים. קריטריוני כשל בסיסיים בעומס סטטי ובעומסי התעייפות. מחברים: ברגים, אטמים, סימרור, פינים, וכו'. מחברים קבועים: ריתוך. קפיצים. אמצעי הנעה: ברגי הנעה, גלים.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34029 - מכניקת מוצקים 2 ו- 34030 - תהליכי יצור ו- 34042 - מבוא לשרטוט הנדסי ו- 34043 - שרטוט הנדסי ממוחשב ו- 314533 - מבוא להנדסת חומרים מ'1)


מקצועות צמודים

34030 - תהליכי יצור


מקצועות ללא זיכוי נוסף

74042 334010 - תכן ביומכני בסיסי 335010 - תכן ביומכני בסיסי


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

34054 - תכן מכני 1מ


מידע סמסטריאלי