מושגי יסוד בתהליכי ייצור, תכנון פעולות בסיסיות לקראת ייצור תעשייתי, הכרת תהליכי עיבוד שבבי (חריטה, כרסום וכיוצ"ב) עיבוד פלסטי (חישול, שיחול, משיכה עמוקה) והרכבה. כלים ומכונות לתהליכי ייצור אלו. אפיונים תרמיים, מכניים ודינמיים של תהליך/מכונה. יסודות בקרת איכות, ועלויות ייצור. תפקיד התכן והקשר למערכת ולתהליך היצור. הקורס כולל שימוש במכונות כלים במסגרת שיעורי מעבדה (תהליכים עיבוד שבבי). שימוש במכשירי מדידה, והכרת תהליכי תכנון וייצור בעזרת מחשב.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34029 - מכניקת מוצקים 2 ו- 34043 - שרטוט הנדסי ממוחשב ו- 314533 - מבוא להנדסת חומרים מ'1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

34506


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

34005


מידע סמסטריאלי