סקירת המכניקה הניוטונית, עקרונות וריאציה ומשוואת לגרנג', חוקי שימור, כוח מרכזי והתנועה של שני חלקיקים, פיזור, תנועת גוף קשיח, סיבובים, זויות אוילר, טנסור ההתמדה, תנועת הסביבון, תנודות קטנות, מציאת אופני התנודה כבעיה של ערכים עצמיים, הפורמליזם הקנוני, ההמילטוניאן, טרנספורמציות קנוניות, סוגרי פואסון, משפט ליוביל. משואת המילטון יעקובי.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104136 - משוואות דיפרנציאליות רגילות מ' ו- 114075 - פיסיקה 2ממ) או (104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104136 - משוואות דיפרנציאליות רגילות מ' ו- 114076 - פיסיקה 2פ') או (104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' ו- 114075 - פיסיקה 2ממ) או (104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' ו- 114076 - פיסיקה 2פ') או (104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו- 114075 - פיסיקה 2ממ) או (104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו- 114076 - פיסיקה 2פ') או (104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 104033 - אנליזה וקטורית ו- 104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א' ו- 114076 - פיסיקה 2פ') או (104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 104033 - אנליזה וקטורית ו- 104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו- 114076 - פיסיקה 2פ') או (104281 - חשבון אינפיניטסימלי 2 ו- 114076 - פיסיקה 2פ')


מידע סמסטריאלי