בנית המודלים. אנליזת מימדים. שיטות דמיות. מבוא לתורת ההפרעות. מבוא לתורה האיכותית של משוואות דיפרנציאליות רגילות. יציבות של מערכות לינאריות. מערכות לא לינאריות מסדר שני. מישור פאזה. יציבות של שיווי משקל. פתרונות מחזוריים. (הסתעפויות). מבוא לטורי פורייה. טורי פורייה בדידים. התמרת פורייה מהירה. (מבוא לשיטות ספקטרליות בעיבוד אותות).

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א') או (104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת') או (104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח') או (104033 - אנליזה וקטורית ו- 104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א') או (104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' ו- 104282 - חשבון אינפי 3) או (104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו- 104295 - חשבון אינפיניטסימלי 3) או (104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו- 104282 - חשבון אינפי 3) או (104282 - חשבון אינפי 3 ו- 104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א') או (104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א' ו- 104295 - חשבון אינפיניטסימלי 3)


מקצועות צמודים

104122 - תורת הפונקציות 1 104215 - פונקציות מרוכבות א'


מידע סמסטריאלי