מרחבי הסתברות, אקסיומות, הסתברות מותנית. מאורעות בלתי תלויים. ניסויי ברנולי. משתנים מקריים בדידים, רציפים ומעורבים. פונקציות התפלגות, צפיפות והסתברות. התפלגויות חשובות. תוחלת ומומנטים. טרנספורמציות. האי שוויון של ינסן. וקטורים אקראיים. התפלגויות משותפות ומותנות. קורלציה, וקטורים, גאוסים. פונקציה אופיינית. האי שוויון של צ'בישב. חוק המספרים הגדולים. משפט הגבול המרכזי.

Faculty: Mathematics
|Undergraduate Studies

Pre-required courses

104013 - Differential and Integral Calculus 2t or 104022 - Differential and Integral Calculus 2m or 104032 - Calculus 2m or 104043 - Differential and Integral Calculus 2m1 or 104044 - Differential and Integral Calculus 2m2 or 104281 - Infinitesimal Calculus 2


Course with no extra credit

94411 - Probability (ie) 94412 - Probability (advanced) 94417 - הסתברות א' 94481 - Int.to Probability and Statistics 95142 - Introduction to Project Management Med. 104222 - Probability Theory


Semestrial Information