הקורס עוסק במושגי יסוד בפיתוח וניתוח של אלגוריתמים ומבני נתונים. נושאים: אלגוריתמי מיון, מבני נתונים יסודיים: מחסנית, תור, עץ חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, ערימה, טבלאות גיבוב,שיטות הסתברותיות בתכנון מבני נתונים כולל פונקציות גיבוב אוניברסליות, אלגוריתמים בסיסיים בגרפים: סריקות, מסלולים קצרים ביותר, עץ פורש מינימום, תכנות דינמי.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(94201 - מבוא להנדסת נתונים ומידע ו- 94345 - מתמטיקה דיסקרטית ת') או (94219 - הנדסת תוכנה ו- 94347 - מתמטיקה דיסקרטית) או (94219 - הנדסת תוכנה ו- 94345 - מתמטיקה דיסקרטית ת')


מקצועות צמודים

94411 - הסתברות ת' 94412 - הסתברות מ


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים 94223 - מבני נתונים ואלגוריתמים 234218 - מבני נתונים 1 234246 234247 - אלגוריתמים 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

94223 - מבני נתונים ואלגוריתמים 94226 - מבוא לאלגוריתמים


מידע סמסטריאלי