החלק הראשון של הקורס מוקדש ללימוד שפות תכנות המאפשרות עבודה נוחה עם נתונים. (לדוגמא, PYTHON ו- R/MATLAB ). בחלק השני של הקורס הסטודנטים יחשפו למקורות עשירים ומגוונים של נתונים, וכלים בסיסיים לניתוחם והבנתם, למשל ממערכות חברתיות, עסקיות, ייצור, רפואה, אינטרנט ועוד. ההוראה תתבצע ע"י מורה הקורס, בנוסף לאנשי סגל וחוקרים מהתעשייה.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון

מקצועות קדם

234111 - מבוא למדעי המחשב או 234117 - מבוא למדעי המחשב ח' או 234221 - מבוא למדעי המחשב נ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

94219 - הנדסת תוכנה


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

94700 - מבוא להנדסת נתונים


מידע סמסטריאלי