שיטות תכנות במערכות תוכנה גדולות, מבוא לתכנון ותכנות מונחה עצמים ולימוד שפת תכנות מונחית עצמים. בקורס נלמד שפת JAVA.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

234111 - מבוא למדעי המחשב או 234117 - מבוא למדעי המחשב ח' או 234221 - מבוא למדעי המחשב נ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44101 - מבוא למערכות תכנה 94201 - מבוא להנדסת נתונים ומידע 94220 96609 - מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות 234121 234122 - מבוא לתכנות מערכות 234124 - מבוא לתכנות מערכות


מידע סמסטריאלי