השלמת נושאים בתכנות C: רשומות, ניהול זיכרון, פוינטרים לפונקציות, מודולים, מימוש מבני נתונים (רשימות מקושרות, מחסנית, עצי חיפוש), תכנות מונחה עצמים (מחלקות, תבניות, הורשה, פולימורפיזם) STL ולימוד שפת ++C. סביבת UNIX, כלים ומנגנונים, מערכת הקבצים, תהליכים, תכנות בשפת BASH. מתודולוגיה של פיתוח ותחזוקת תוכנה.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

234117 - מבוא למדעי המחשב ח'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

94219 - הנדסת תוכנה 234122 - מבוא לתכנות מערכות 234124 - מבוא לתכנות מערכות


מידע סמסטריאלי