תכנות בפייתון עם דגש על עיבוד נתונים, ניתוחו והצגתו. מושגי יסוד בסטטיסטיקה (ממוצע, חציון, שונות, סטיית תקן, קורולציה), אלגוריתמי אשכול (שטוחים והיררכיים) חיפוש (אחזור אד הוקי) ודירוג (מודל המרחב הוקטורי ושערוך איכות החיפוש), אלגוריתמי סיווג (רוקיו והשכנים הקרובים ביותר), אלגוריתמי סינון מבוססי תוכן ומבוססי שיתוף.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104166 - אלגברה אמ' ו- 234117 - מבוא למדעי המחשב ח')


מקצועות ללא זיכוי נוסף

94202 - מבוא לניתוח נתונים


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

94201 - מבוא להנדסת נתונים ומידע


מידע סמסטריאלי