הקורס עוסק במושגי יסוד בפיתוח וניתוח של אלגוריתמים קומבינטוריים. נושאים: אלגוריתמי מיון, אלגוריתמים בסיסיים בגרפים: סריקות, מסלולים קצרים ביותר, עץ פורש מינימום, זרימה ברשתות.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(94347 - מתמטיקה דיסקרטית ו- 234221 - מבוא למדעי המחשב נ')


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

94223 - מבני נתונים ואלגוריתמים 94224 - מבני נתונים ואלגוריתמים


מידע סמסטריאלי