המעבדה כוללת 9 מפגשים בני 4 שעות כ"א (וכן הכנות לניסוי בהתאם לנדרש). מערך הניסויים כולל: ניסויים בתחום האנלוגי: הכרת מכשור מדידה, בניה של מעגלים אלקטרונים ומעגלי מיתוג בסיסיים. בכל הניסויים ייערכו תכן, סימולציה והשוואה למדידות. ניסויים בתחום הספרתי: תכן חומרה ספרתית בכלים גרפיים ובשפה עילית, HDL, סימולציה וניפוי שגיאות. כ"כ ניסוי מסכם במתכונת מיני פרוייקט: תכנון בנייה והפעלה של מערכת הירארכי. בניסויים מושם דגש על גישה מערכתית והכרת תהליך הפיתוח של מערכת אלקטרונית שלמה.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 44252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו- 114075 - פיסיקה 2ממ) או (44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 44262 - תכן לוגי ומבוא למחשבים ו- 114075 - פיסיקה 2ממ ו- 234145 - מערכות ספרתיות) או (44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 44145 - מערכות ספרתיות ו- 44262 - תכן לוגי ומבוא למחשבים ו- 114076 - פיסיקה 2פ') או (44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 44252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו- 114076 - פיסיקה 2פ') או (44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 114075 - פיסיקה 2ממ ו- 234145 - מערכות ספרתיות ו- 234262 - תכן לוגי) או (44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 44145 - מערכות ספרתיות ו- 44262 - תכן לוגי ומבוא למחשבים ו- 114075 - פיסיקה 2ממ)


מקצועות צמודים

44105 - תורת המעגלים החשמליים


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44151 - מעבדה להנדסת חשמל 1ח' 44160 - מעבדה בהנדסת חשמל 1


מידע סמסטריאלי