א. תכן לוגי מתקדם: תכן לוגי באמצעות רכיבים סטנדרטיים. תכן לוגי באמצעות שפה לתיאור חומרה. סימולציות וסינטזה של חומרה. הפרדת מערכת לבקר ומסלול נתונים. תכן PIPELINE. מדדי השהיה ותפוקה ושפור בצועים. שיטות תקשורת, עורקי תקשורת, תקשורת טורית. ב. מבוא למחשבים: ארכיטקטורת מחשב סידרתי, מבנה סט הפקודות, שקולי מבנה וממוש, אופני מיעון. מימושי מעבד: מחזור יחיד לפקודה, מספר מחזורים לפקודה, ומימוש מצונר. ג. ממשק חומרה תכנה: תכנות בשפת אסמבלי ובשפת מכונה, מחסנית, העברת פרמטרים וקישור שגרות, פונקציות רקורסיביות, פסיקות קלט/פלט ופסיקות תכנה, עדיפויות ושקולי זמן אמיתי. תמיכה בפסיקות בחומרה ותכנה. תמיכה בקלט/פלט בחומרה ותכנה.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44145 - מערכות ספרתיות ו- 234117 - מבוא למדעי המחשב ח') או (234117 - מבוא למדעי המחשב ח' ו- 234145 - מערכות ספרתיות)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב 234252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב 234262 - תכן לוגי