פעולות לוגיות, אלגברה בוליאנית, מערכות צרופים ומימושן באמצעים שונים. שיטות מינימיזציה. אלמנטים לוגיים אלקטרוניים. צפנים שונים. אנליזה ותכנון של מערכות עקיבות סינכרוניות ואסינכרוניות. אלמנטים של זיכרון. מונים ורגיסטרים. דוגמאות תכנון של מערכות ספרתיות של פיקוד ובקרה. שיטות לפישוט מערכות עקיבות. מגבלות פעולתן של מערכות עקיבות.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות צמודים

104016 - אלגברה 1/מורחב 104166 - אלגברה אמ' 104167 - אלגברה א


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44145 - מערכות ספרתיות 44252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב 234252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב