מקצוע צמוד מומלץ: מעגלים אלקרוניים לינאריים (044142). קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר, הגשת דו"חות לכל ניסוי ובחני הכנה. המעבדה כוללת 7 ניסויים (14 מפגשים בני 4 שעות כ"א) וכן הכנות לניסוי בהתאם לנדרש. מערך הניסויים כולל: - שלושה ניסויים בתחום האנלוגי: הכרת מכשור מדידה ובניה של מעגלים אלקטרונים בסיסיים. מגבר שרת ושימושיו. מסננים ומעגלי המרה A/D ו-D/A. בכל הניסויים ייערכו תכן, סימולציה והשוואה למדידות. - שלושה ניסויים בתחום הספרתי: תכן חומרה ספרתית בכלים גרפים, תכן חומרה ספרתית בשפת VHDL, סימולציה בשפת VHDL וניפוי שגיאות. - ניסוי מסכם במתכונת מיני פרוייקט: בנייה והפעלה של מערכת דגימה ושיחזור. - בניסויים מושם דגש על גישה מערכתית והכרת תהליך הפיתוח של מערכת אלקטרונית שלמה.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 44125 - יסודות התקני מוליכים למחצה מ' ו- 44130 - אותות ומערכות) או (44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 44127 - יסודות התקני מוליכים למחצה ו- 44131 - אותות ומערכות) או (44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 44125 - יסודות התקני מוליכים למחצה מ' ו- 44131 - אותות ומערכות)


מקצועות צמודים

44147 - מעגלי מיתוג אלקטרוניים


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44157 - מעבדה בהנדסת חשמל 1א 44158 - מעבדה בהנדסת חשמל 1ב


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

44160 - מעבדה בהנדסת חשמל 1


מידע סמסטריאלי