מושגי יסוד בתורת הקוונטים, בחישוב רגיל והפיך, בתורת האינפורמציה, ובתקשורת. הכללת המונח "ביט" ל-"ביט-קוונטי" ( QUANTUM BIT - QUBIT ), והבדלים בין ביטים קוונטים לקלאסיים ( עקרון אי-שכפול, סביכות ). מודלים של תקשורת, חישוב, הצפנה וקידוד, העקביים עם עקרונות תורת הקוונטים. טלפורטציה קוואנטית. שערים קוונטים, חישוב קוונטי והאלגוריתמים הקוונטים של סימון וגרובר. שימוש בחישוב קוונטי לשבירת קודי הצפנה ופתרון בעיות הנחשבות קשות. האלגוריתם של שור. הצפנה קוונטית והעברת מפתחות סודיים בצורה בטוחה. מבוא קצר למימוש ביטים קוונטים ושערים קוונטיים. תוצאות למידה בסיום הקורס הסטודנט: 1. יכיר אלגוריתמים ופרוטוקולים קוונטיים ויהיה מסוגל לנתח אותם ולהבין את משמעות השיפורים ושינויים בהם. 2. יבין את היתרונות והקשיים בהשוואה לפרוטוקולים ואלגוריתמים קלאסיים.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(46002 - תכן וניתוח אלגוריתמים ו- 114071 - פיסיקה 1מ) או (104122 - תורת הפונקציות 1 ו- 114071 - פיסיקה 1מ) או (114071 - פיסיקה 1מ ו- 234247 - אלגוריתמים 1) או (114073 - פיסיקה 3ח' ו- 115203 - פיסיקה קוונטית 1 ו- 124400 - כימיה קוונטית 1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

116031 - תורת האינפורמציה הקוונטית 127446 - מבוא לטכנולוגיה קוונטית מולקולרית


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

324272 - חישוב קוונטי-מהלכה למעשה


מידע סמסטריאלי