קיוביטים, שערים קוונטים, טלפורטציה, אלגוריתם דויטש, פרוק שמידט, מצבים מעורבים, פעולות קוונטיות, מצבים שזורים, אלגוריתם גרובר, אלגוריתם שור, מפתח קוונטי, אינפורמציה ואנטרופיה, ערוץ קוונטי, תיקוני שגיאות.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

114073 - פיסיקה 3ח' או 115203 - פיסיקה קוונטית 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

127446 - מבוא לטכנולוגיה קוונטית מולקולרית 236990 - מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

324272 - חישוב קוונטי-מהלכה למעשה


מידע סמסטריאלי