הרקע היסטורי. משוואת שרדינגר התויה בזמן, אופרטורים ופונקציות גל. עקרון הסופרפוזיציה ועקרון אי הוודאות. הנחות היסוד של תורת הקוונטים. מרחב פונקציות הגל כמרחב הילברט. משוואת שרדינגר הסטציונרית. בעיית החלקיק בתיבה, הרוטור דו מימדי וישומיהן. אפקט המנהרה במערכות כימיות. ויברציות מולקולריות. הסתברויות מעבר וספקטרום IR, משפט הפריקות. פוטנציאל מרכזי. הרוטור הקשיח. רוטציה של מולקולות דו אטומיות. אטום דמוי מימן. תורת ההפרעות. עקרון הואריאציה. שעטת השדה הממוצע. אטום ההליום. הספיק האלקטרוני. מערכות של חלקיקים זהים. מצבי סינגלט וטריפלט. קרוב הרטרי-פוק. דטרמיננו סלייטר ועקרון פאולי. המערכה המחזורית. קרוב בורן-אופנהיימר. יון מולקולת המימן. אורביטלים מולקולרים. שיטת היקל.

פקולטה: כימיה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו- 104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו- 114052 - פיסיקה 2 ו- 124117 - יסודות הכימיה א' ו- 124118 - יסודות הכימיה ב') או (104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו- 104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו- 114078 - פיסיקה 2ל ו- 124117 - יסודות הכימיה א' ו- 124118 - יסודות הכימיה ב') או (104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו- 104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו- 114052 - פיסיקה 2 ו- 124115 ו- 124116) או (104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו- 104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו- 114052 - פיסיקה 2 ו- 124120 - יסודות הכימיה) או (104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו- 104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו- 114078 - פיסיקה 2ל ו- 124120 - יסודות הכימיה)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46052 - אופטו-אלקטרוניקה קוואנטית 49052


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

124405 124406 124408 - תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה 125000 - מבוא לכימיה קוונטית למהנדסים


מידע סמסטריאלי