אלגוריתמים מתקדמים בתורת הגרפים: גרפים מכוונים, בעיות זרימה, בעיות כיסוי וצביעה. מחלקות ,P ו-NP רדוקציות פולינומיות, NP - שלמות אלגוריתמי קירוב. שיטות אלגוריתמיות מתקדמות נוספות.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

44268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים


מקצועות צמודים

94411 - הסתברות ת' 94412 - הסתברות מ 94481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 104034 - מבוא להסתברות ח' 104222 - תורת ההסתברות


מקצועות ללא זיכוי נוסף

234247 - אלגוריתמים 1 236343 - תורת החישוביות 237343 - תורת החישוביות


מידע סמסטריאלי