טורי פורייה מוכללים ובעית שטורם-ליוביל. בעיות צמודות ולא צמודות לעצמן. מש' האלטרנטיבה של פרדהולם. פונקציות גרין ושימושים. משוואות בסל ולז'נדר . פתרונות של משוואות דיפרנציאליות חלקיות בעזרת שיטות התמרה (פורייה ולפלס). תוצאות למידה בעברית: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. לקבל תנאי פתירות למשוואה רגילה אי-הומוגנית עם תנאי שפה. 2. לקבל ולהשתמש בפונקצית גרין למשוואות רגילות וחלקיות. 3. לקבל פתרונות למשוואות חלקיות בעזרת טורי פורייה מוכללים תוך שימוש בפונקציות מיוחדות והכרת תכונותיהן. 4. לקבל פתרונות למשוואות רגילות וחלקיות בעזרת התמרות אינטגרליות, תוך שימוש בפונקציות מיוחדות.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח') או (104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת') או (104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת') או (104282 - חשבון אינפי 3 ו- 104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א')


מקצועות צמודים

104215 - פונקציות מרוכבות א'


מידע סמסטריאלי