דואליות גל-חלקיק: אפקט פוטואלקטרי, קרינת X, פיזור בראג, גלי דה-ברולי, עיקרון אי-הוודאות של הייזנברג. מבנה האטום: פיזור רתרפורד, ספקטרום אטומי, מודל האטום לפי בוהר. יסודות תורת הקוונטים: משוואת שרדינגר, בור פוטנציאל חד-מימדי, אוסצילטור הרמוני, בעיות פיזור, מינהור, חלקיק בתיבה, ניוון, הנחות יסוד של תורת הקוונטים, אופרטורים, יחסי חילוף, סימון דיראק, תורת ההפרעות. פיזיקה אטומית: אטום המימן לפי שרדינגר, ספין ונסוי שטרן-גרלך, אפקט זימן, עקרון האיסור של פאולי, אטומים מרובי אלקטרונים והטבלה המחזורית.

פקולטה: פיסיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' ו- 114075 - פיסיקה 2ממ) או (104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' ו- 114076 - פיסיקה 2פ') או (104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו- 114075 - פיסיקה 2ממ) או (104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו- 114076 - פיסיקה 2פ') או (104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו- 114075 - פיסיקה 2ממ) או (104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו- 114076 - פיסיקה 2פ')


מקצועות צמודים

104223 - מד"ח וטורי פוריה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

114065


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

114014 - מכניקה וגלים 114053 114054 - פיסיקה 3 114099


מידע סמסטריאלי