נושאים: תורת האופטימיזציה הלא לינארית הדנה בבעיות מינימיזציה/ מקסימיזציה של פונקצית מטרה תחת אילוצי שוויון או אי שיוויון עם דגש של יישומיים הנדסיים. קבוצות ופונקציות קמורות, תנאי KKT, אופטימיזציה קמורה ולא קמורה ודואליות. אלגורתמים איטרטיביים בסיסיים. יישומים בכלכלה, למידה, עיבוד אותות ותמונה, תקשורת ועוד. לימוד שפת MATLAB ותוכנת CVX. יישום אלגורתמים ב-MATLAB.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94312 - מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים ו- 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ') או (94313 - מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים ו- 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ') או 95295 - שיטות אלגבריות בהנדסת נתונים או 95296 - שיטות אלגבריות בהנדסת נתונים או (104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח') או (104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' ו- 104134 - אלגברה מודרנית ח') או (104168 - אלגברה ב' ו- 104281 - חשבון אינפיניטסימלי 2) או 234125 - אלגוריתמים נומריים


מידע סמסטריאלי