קינמטיקה: קינמטיקה של חלקיק, תאור תנועה בקואורדינטות שונות, מהירות זויתית, מערכת קוארדינטות נעה, מהירויות ותאוצות יחסיות, קינמטיקה של גוף קשיח. דינמיקה של חלקיק: פתרון משוואת תנועה במקרים שונים, שיטות אנרגיה, תנע ותקיפה. מערכת חלקיקים: משוואת התנועה, מרכז מסה, מאזני תנע קווי וזוויתי, כוח ומומנט שקול, אנרגיה קינטית ופוטנציאלית, מאזן אנרגיה ומערכות משמרות, התנגשויות. דינמיקה של גוף קשיח: טנזור אינרציה, תנע זויתי, אנרגיה קינטית, משוואת תנועה. מתקף, תנועה מישורית טהורה, תנועה מרחבית, איזון דינמי, משוואות טוילר, תופעות ג'ירוסקופיות.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34028 - מכניקת מוצקים 1 ו- 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' ו- 104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' ו- 114051 - פיסיקה 1) או (84505 - מכניקת המוצקים ו- 84506 - מכניקת מוצקים ו- 104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו- 114071 - פיסיקה 1מ) או (104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו- 114071 - פיסיקה 1מ ו- 334222 - מכניקת מוצקים להנ. ביו-רפואית)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

15011 - דינמיקה 74008 84225 - דינמיקה 334334 335334 - מבוא לביומכניקה של התנועה


מידע סמסטריאלי