תהליכי הדמיה, ייצוג ואנליזה של צורות דו-ממדיות, זיהוי קצוות, סגמנטציה, STEREO, SHAPE-FROM-X , זיהוי וניתוח תנועה, מבוא לתהליכי למידה, זיהוי עצמים.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

46200 - עבוד ונתוח תמונות או 236200 - עיבוד אותות, תמונות ומידע או 236201 - מבוא לייצוג ועיבוד מידע או 236327 - עיבוד תמונות ואותות במחשב


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46746 - אלג' ויישומים בראייה ממוחשבת 48873 - ראיה ממוחשבת


מידע סמסטריאלי