הקורס עוסק בשיטות בסיסיות לעיבוד וניתוח אותות ומקורות מידע בכלים דטרמיניסטיים והסתברותיים. נושאי הקורס: אפיון אותות ומערכות בשריג בדיד, ניתוח פורייה למערכות ליניאריות קבועות בזמן, ייצוג ועיבוד אותות במרחבים אלגבריים, שערוך סטטיסטי - סבירות מרבית, שיטות בייסיאניות, יסודות באותות אקראיים - תהליכי וינר, פואסון ומרקוב, סינון ליניארי, רעש אקראי, מודלים פרמטריים של תהליכים אקראיים ושערוכם, חסם קרמר-ראו, חיזוי ליניארי ואלגוריתמים אדפטיביים. הוכחת אופטימליות ויחידות של ייצוגי פורייה קצוצים לאותות בעלי אנרגית דיריכלה חסומה, קירוב לבעיית האשכול, ומבוא למיפויים פונקציונליים. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט ידע: 1. לאפיין מערכת ליניארית קבועה בזמן ולקשור את ניתוחה לתחום התדר .2. לערוך המרה של ייצוג האותות, בחשיבה של מטריצות המייצגות מערכות ליניאריות ווקטורים המייצגים אותות. 3. להפעיל כלי שערוך סטטיסטי, פרמטרי וישיר למגוון בעיות יסוד בעיבוד מידע. 4. להפעיל שיטות סינון ליניארי, כגון מסנן וינר, למידע אקראי רועש. 5. לקבוע חסמי ביצועים על בעיות שערוך.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

44131 - אותות ומערכות או 104174 - אלגברה במ' או 234125 - אלגוריתמים נומריים


מקצועות ללא זיכוי נוסף

236201 - מבוא לייצוג ועיבוד מידע 236327 - עיבוד תמונות ואותות במחשב


מידע סמסטריאלי