שפות ודקדוק. מבנה מהדר. שיטות פריסה בסיסיות. תרגום מכוון ע"י תחביר. טבלות סמלים. ארגון בזמן ריצה, יצירת קוד. אופטימיזציה מקומית וגלובלית.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(104290 - תורת הקבוצות ו- 106156 - לוגיקה מתמטית ו- 234118 - ארגון ותכנות המחשב) או (104293 - תורת הקבוצות ו- 106156 - לוגיקה מתמטית ו- 234118 - ארגון ותכנות המחשב) או (234118 - ארגון ותכנות המחשב ו- 234129 - מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח) או 236353 - אוטומטים ושפות פורמליות


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46266 - שיטות הידור (קומפילציה) 106860 - תורת הקומפילציה ס'


מידע סמסטריאלי