שפות ודקדוק, מבנה מהדר. שיטות בסיסיות לפריסה. תרגום מכוון ע"י תחביר. טבלת סמלים, ארגון בזמן ריצה. יצירת קוד. אופטמיזציה מקומית וגלובלית.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(44101 - מבוא למערכות תכנה ו- 44262 - תכן לוגי ומבוא למחשבים) או (44101 - מבוא למערכות תכנה ו- 44252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

236360 - תורת הקומפילציה


מידע סמסטריאלי