אוטומטים ושפות רגולריות. אוטומטים לא דטרמיניסטיים. רדוקציה לאוטומטים דטרמיניסטיים. פעולות סגור של שפות רגולריות, הכרעה. משפטי נרוד וקליני. אלגברה של ביטויים רגולריים. מעבר מאוטומט לביטוי רגולרי ולהפך. שפות חסרות הקשר. צורות נורמליות. אוטומטים עם מחסנית. השפות המוגדרות על ידם הן חסרות הקשר, והמשפט ההפוך. למת הניפוח, פעולות סגור על שפות חסרות הקשר, דו-משמעות, PARSING.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(104290 - תורת הקבוצות ו- 106156 - לוגיקה מתמטית) או 234293 - לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב


מקצועות צמודים

104291 - אלגוריתמים קומבינטוריים 234247 - אלגוריתמים 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

214912 - מודלים חישוביים לפרחי הוראה 234129 - מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח


מידע סמסטריאלי